Busnes y Flwyddyn Admiral 2015

Busnes y Flwyddyn Admiral 2015

Enillydd: Pendine Park Care Organisation, Noddir gan Admiral 


Pendine Park Care Organisation a Sian Phillips

Nid oedd unrhyw amheuaeth ymhlith y beirniaid y dylai enillydd y categori Celfyddydau, Busnes ac Iechyd, Pendine Park, gael ei enwi fel Busnes y Flwyddyn am ei ymrwymiad rhyfeddol I ymgorffori creadigrwydd yn ei weithrediad. Mae partneriaethau gyda The Halle, Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a Gŵyl Gerddoriaeth Ryngwladol Gogledd Cymru yn canolbwyntio’n glir ar greu budd i ystod eang o bobl. Mae gweithgareddau cerdd a gyflwynir gan The Halle yn y cartrefi gofal yn gwella bywydau a lles trigolion, tra bod staff wedi’u hyfforddi i hwyluso sesiynau celfyddydol fel gweithgaredd therapiwtig. Datblygodd y bartneriaeth 6 blynedd hon yn 2014 i gynnal gweithdai yn cynnwys trigolion Pendine a disgyblion o ysgolion lleol yn Niwrnod Plant Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Mae ei nawdd i Ŵyl Gerddoriaeth Ryngwladol Gogledd Cymru yn ehangu cred Pendine y dylai pawb gael y cyfle i brofi’r celfyddydau. Fe wnaeth y busnes ddyblu ei nawdd yn 2014 fel bod modd i bron i 2,000 o bobl mewn cartrefi ar gyfer yr henoed, hosbisau, ysgolion mewn cymunedau difreintiedig a sectorau eraill anodd eu cyrraedd allu cael profiad o gerddoriaeth fyw o ansawdd uchel. Mae argyhoeddiad llwyr Pendine Park o bŵer y celfyddydau I wella yn ysbrydoledig, a chafodd ei ganmol gan y beirniaid fel model o ragoriaeth.