Broceriaeth

Broceriaeth

Mae rhwydwaith ac arbenigedd unigryw C&B Cymru yn gosod y tîm mewn sefyllfa berffaith i ddarparu gwasanaeth broceriaeth hynod effeithiol sy’n cyflawni amcanion busnes â ffocws.

Mae ein gwasanaeth broceriaeth yn paru busnesau â phartneriaid celfyddydol sydd wedi'u halinio'n berffaith. Rydym yn cymryd rhan ar bob cam i helpu i weithio i fyny weithgareddau priodol i gyflawni amcanion, cyllideb, amserlen, gwerthuso ac unrhyw baramedrau penodol eraill. Mae cyngor manwl ynghylch cyrchu cyllid CultureStep hefyd wedi'i gynnwys.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth Broceriaeth, cysylltwch â C&B Cymru ar contactus@aandbcymru.org.uk