Broceriaeth

Broceriaeth

Mae rhwydwaith ac arbenigedd unigryw C&B Cymru yn gosod y tîm mewn sefyllfa berffaith i ddarparu gwasanaeth broceriaeth hynod effeithiol sy’n cyflawni amcanion busnes â ffocws.

Mae ein gwasanaeth broceriaeth yn paru busnesau â phartneriaid celfyddydol sydd wedi'u halinio'n berffaith. Rydym yn cymryd rhan ar bob cam i helpu i weithio i fyny weithgareddau priodol i gyflawni amcanion, cyllideb, amserlen, gwerthuso ac unrhyw baramedrau penodol eraill. Mae cyngor manwl ynghylch cyrchu cyllid CultureStep hefyd wedi'i gynnwys.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth Broceriaeth, cysylltwch â C&B Cymru ar contactus@aandbcymru.org.uk

Ymgysylltu – Dod â’r Celfyddydau i Galon Busnes

 Wrth i ni gyd weithio drwy heriau digynsail COVID-19, yn fwyfwy mae aelodau busnes C&B Cymru yn mynegi eu pryder am iechyd meddwl a lles gweithwyr.

I ymateb i hyn, cydgasglwyd ystod o gyfleoedd celfyddydau digidol gyda’r nod o ysgogi, ysbrydoli ac ymgysylltu â gweithwyr sydd efallai yn cael anawsterau ac yn teimlo ar wahân.

Gall y cyfleoedd a ddisgrifir isod i gyd gael eu teilwra i gwrdd ag anghenion penodol ac efallai gallant fod yn gymwys ar gyfer buddsoddiad pellach gan CultureStep C&B Cymru.