Ymchwil

Brand a defnyddwyr

Edrychwch o dan y wyneb i gael gwybod sut y mae diwylliant yn effeithio ar ymgysylltiad brandiau â defnyddwyr. Mae ein hymchwil yn ystyried sut y mae brandiau llwyddiannus yn manteisio ar nodweddion unigryw’r celfyddydau.

Y tu hwnt i brofiad: diwylliant, y defnyddiwr a brand

Mae Pine a Gilmore, awduron y llyfr dylanwadol “The Experience Economy and Authenticity”, yn ystyried rôl diwylliant ym mhrofiad y defnyddiwr. Lawrlwythwch y ddogfen isod.

Diwylliant a’r sector moethus

Mae Ledbury Research yn ymchwilio i’r berthynas hirfaith hon sydd yn aml yn ffrwythlon. Lawrlwythwch y ddogfen isod.

Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau ymchwil e-bostiwch contactus@aandbcymru.org.uk

Cynhyrchwyd y dogfennau yma gan Arts & Business UK felly maent ar gael yn Saesneg yn unig.