Blog 2018/19

Wythnos 2: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Emma creative intern

Mae ail wythnos y rhaglen interniaeth wedi dechrau o ddifrif yn CMC (Canolfan Mileniwm Cymru)! Ble i ddechrau?

Mae wedi bod yn bythefnos cyntaf gwych; rydw i wedi bod yn gweithio fel rhan o’r tîm datblygu i helpu codi arian ar gyfer gwaith elusennol eang y Ganolfan. Mae’r tîm wedi’i rannu yn isadrannau llai: Corfforaethol, Rhoddion gan Unigolion, ac Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Byddaf yn cefnogi bob un am dri mis i gael blas o bob un, ond rydw i wedi bod yn gweithio yn bennaf o fewn Ymddiriedolaethau a Sefydliadau gyda fy rheolwr llinell Mike.

Mae’r tîm yn fendigedig – ac yn cydymdeimlo â fy niffyg gwybodaeth am bob peth sy’n ymwneud â chodi arian. Mae’r Ganolfan, sy’n Ganolfan Celfyddydau Cenedlaethol Cymru yn ferw o brysurdeb yn barhaol. O fewn y pythefnos cyntaf, mae arddangosfa Nelson Mandela ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon wedi’i hagor yn swyddogol – cyfle gwych i gwrdd â rhai o’r noddwyr ac aelodau ac i weld sut all y Ganolfan gael ei defnyddio. Hefyd mae Wythnos Iechyd a Lles wedi bod sydd wedi cynnwys massage, MOTs i’r cyrff a theithiau cerdded, a fy hoff un o draddodiadau’r tîm – mynd i Gregg’s bore Gwener!

Mandela Exhibition at WMC

Mae wedi bod lot o hwyl – ac rydw i wedi dechrau ar y gwaith ymchwil i’r gwahanol ymddiriedolaethau a all gefnogi CMC a dechrau deall yr amcanion a’r nifer o raglenni allgymorth sydd yn barod yn digwydd! Rydw i wrth fy modd gan fy mod i wedi dechrau fy nghynnig fy hun (gyda help!) am eu Rhaglen Dysgu Creadigol; ‘Tu Hwnt i’r Platfform’. Rhagor cyn hir!

Wythnos 1: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Megan Stokes

Roedd yr interniaeth hon o ddiddordeb imi oherwydd roeddwn i eisiau cymryd fy angerdd tuag at y celfyddydau ac ysbrydoli’r cyhoedd i’w gwerthfawrogi cymaint ag ydw i. Roedd gyrfa mewn codi arian yn ymddangos fel lle perffaith i wneud hynny.

Cyn i’r interniaeth ddechrau, doedd gen i fawr o brofiad o godi arian. Mae’r wythnos gyntaf ar ben ac  yn barod rydw i’n teimlo fel fy mod i’n gwybod cymaint mwy.

Roeddwn i wrth fy modd i gael lleoliad gyda Theatr Clwyd gan fy mod i wedi bod yma gymaint o weithiau yn y gorffennol.

Rydw i’n gweithio mewn adran fach gyda Daniel, Claire ac Amy sy’n galonogol iawn ac wedi fy nghroesawu i’w tîm. Ar y diwrnod cyntaf, roedd sesiwn “cwrdd a chyfarch” gyda chast Thick as Thieves lle gefais rownd o gymeradwyaeth a oedd yn gyflwyniad theatrig cymwys iawn ar fy niwrnod cyntaf!

Y prif bethau dysgais yn fy wythnos gyntaf oedd sut i ddatblygu cysylltiadau gyda chwsmeriaid a dysgu amdanynt fel unigolion. Hefyd dysgais sut i ymchwilio i gwmnïau i weld os allant fod yn rhoddwyr neu noddwyr.

Roedd uchafbwyntiau’r wythnos yn cynnwys gweld perfformiad o Lord of the Flies ar ôl gwaith a mynychu digwyddiad ymarfer Thick as Thieves. Roedd hyn yn ddigwyddiad ar gyfer aelodau Theatr Clwyd i weld actorion a chyfarwyddwyr yn ymarfer er mwyn cael dealltwriaeth ddyfnach o’r theatr.

Lord of the Flies, Theatr Clwyd