Astudiaethau Achos

VOLCANO THEATRE

Ar ôl cofrestru â Banc Byrddau Arts & Business Cymru er mwyn cael profiad yn y sector di-elw, i gael dealltwriaeth bellach o weithio fel rhan o fwrdd ac i ddefnyddio ei sgiliau’n fwy creadigol, mae cyfraniad Tamara i Theatr Volcano wedi bod yn amhrisiadwy yn ystod cyfnod o newid enfawr i’r celfyddydau yng Nghymru. Yng nghanol toriadau i sefydliadau refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru, bu Volcano’n llwyddiannus wrth gadw ei berthynas ariannu ag CCC. Mae’r tîm yn Volcano yn credu y gellir priodoli hyn i raddau helaeth i Tamara a’i hymagwedd fusnes ddi-lol a’i dawn am gynllunio busnes. Fel grym ysgogol ar y bwrdd, bu Tamara’n gweithio ochr yn ochr â staff cyflogedig a chyd-aelodau o’r bwrdd i fynd â Volcano drwy sawl newid, gan gynnwys ailstrwythuro’r staff a’r bwrdd.

'Bu cyfraniad Tamara i ddatblygu’r cwmni yn wirioneddol werthfawr mewn sawl ffordd a hynny ar adeg arwyddocaol a sensitif iawn i’r celfyddydau yng Nghymru. Mae Tamara wedi chwarae rhan allweddol wrth lunio’r cynllun busnes a welodd CCC yn cynnwys Volcano yn ei bortffolio sefydliadau refeniw newydd.' Fern Smith, Cyfarwyddwr

rhagor o astudiaethau achos