Astudiaethau Achos

THEATR Y GRAND SLAM A CHYFRYNGAU DE-ORLLEWIN CYMRU A PHARTNERIAID BUSNES ERAILL

Mae’r partneriaethau rhwng Theatr y Grand Slam a’i noddwyr yn dangos sut y gall y celfyddydau chwarae rhan gadarnhaol wrth adfywio trefi. Perfformiwyd Cappuccino Girls mewn unedau manwerthu gwag ar y Stryd Fawr yn Abertawe rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2011. Ychwanegwyd gwerth gan CultureStep drwy ariannu baneri a grëwyd gan artist lleol a myfyrwyr ar y tu allan i’r adeilad, gweithdai ar gyfer staff busnesau sy’n bartneriaid a chreu mynedfa artistig gan fyfyrwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Bu cyfanswm o 5,000 o bobl yn mynychu’r sioe. Roedd dros 75% o’r rhain yn mynychu’r theatr am y tro cyntaf a dywedodd 85% ohonynt yr hoffent weld perfformiad arall.

Yn dilyn y llwyddiant hwn, mae Cappuccino Girls yn dychwelyd i Stryd Fawr Abertawe ym mis Ebrill. Mae cymorth gan fusnesau’n cynnwys am y tro cyntaf y noddwr Oyster Bay Systems ac mae cwmnïau lleol eraill yn dod yn ôl â buddsoddiad uwch. Bydd CultureStep yn galluogi lleoliadau profiad gwaith a gweithdai cymunedol i fyfyrwyr lleol.

rhagor o astudiaethau achos