Astudiaethau Achos

SNOWDONIA ARTS FESTIVAL

Gwyddai Gŵyl Gelfyddydau Eryri (GGE) fod sgiliau cynllunio yn hanfodol, os oedd yr ŵyl am ei chynnal ei hun fel prosiect llwyddiannus. Ceisiodd y trefnwyr gymorth cynghorydd busnes a allai gydweithio â nhw i gynhyrchu cynllun prosiect a allai fod yn dempled i yrru’r ŵyl yn ei blaen a sicrhau llwyddiant i wyliau yn y dyfodol. Roedd Christine yn gweithio yn ei rôl fel Rheolwr Contractau a Thendro yng Ngholeg Llandrillo (CLl). Roedd yn chwilio am gyfle i ehangu ei diddordeb personol yn yr ŵyl a’i gwybodaeth amdani yn ogystal â gwella cysylltiadau rhwng CLl a’r ŵyl. Yn wir, mae templed llwyddiannus wedi’i gynhyrchu a gellir ei ddefnyddio i gynnwys pob maes o ran cyllidebu a threfnu digwyddiadau. Ar ben hynny, gallodd Christine estyn cysylltiadau rhwng CLl a GGE trwy ddod â myfyrwyr i wirfoddoli yn yr ŵyl. Mae Christine wedi cadw’i chysylltiadau â’r ŵyl ac erbyn hyn mae’n gweithio fel rhan o bwyllgor yr ŵyl yn ogystal â bod yn wirfoddolwr ynddi.

'Dw i wedi ennill profiad ac yn gwerthfawrogi’r galwadau sydd ar wirfoddolwyr sy’n dod at ei gilydd i drefnu’r ŵyl. Dw i wedi gweld y sylw a roddir i fanylion a’r safon uchel a gyrhaeddir. Dw i bellach yn fy nhrydedd flwyddyn â’r ŵyl ac dw i’n dysgu sut y gallwn ni adeiladu ar lwyddiant a dysgu gwersi gan y blynyddoedd blaenorol.' Christine Evans

rhagor o astudiaethau achos