Astudiaethau Achos

SING & INSPIRE A T-MOBILE

Cyflwynwyd T-Mobile i Sing & Inspire gan C&B Cymru yn 2010. Gyda buddsoddiad gan CultureStep, cymerodd 234 o Arweinwyr Tîm a Rheolwyr yng nghanolfan alwadau Merthyr Tudful ran mewn hyfforddiant Pŵer Lleisiol a ffurfiwyd côr ymysg y staff. Mae’r hyfforddiant yn cyfuno iechyd lleisiol â gwell defnydd o iaith, cywair a goslef. Mae effaith y bartneriaeth wedi llwyddo y tu hwnt i bob disgwyl:

  • Cynyddodd bodlonrwydd cwsmeriaid 41%.
  • Gostyngodd lefelau salwch 50% ar draws yr adrannau a oedd yn derbyn hyfforddiant. Bellach mae’r busnes yn un o arweinwyr y farchnad o ran lefelau presenoldeb gyda chyfraddau salwch yn is na 3%. Mae’r gostyngiad wedi arbed tua £80,000 y flwyddyn i T-Mobile.
  • Cynyddodd ysgogiad a morâl yn sylweddol ymhlith 100% o’r cyfranogwyr.Ymunodd 100 o weithwyr â’r côr, gan olygu mai hwn yw’r côr corfforaethol mwyaf yn y DU.
  • O ganlyniad uniongyrchol i’r bartneriaeth, enillodd y safle ym Merthyr Wobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl.
  • Derbyniodd y safle Wobrau’r Busnes Gorau am y Cyflogwr Gorau a’r Busnes Mawr Gorau.
  • Mae trafodaethau bellach ar y gweill i gyflwyno’r prosiect fesul cam ar draws y rhwydwaith Everything Everywhere (canolfannau cyswllt Orange a T-Mobile). Gyda 6,000 o gyflogwyr ar draws 5 safle yn y DU, gallai hyn ddod ag incwm newydd sylweddol i mewn i gwmni bach Cymreig.
rhagor o astudiaethau achos