Astudiaethau Achos

NOFIT STATE CIRCUS

NOFIT STATE CIRCUS

Penodwyd Paul Ralley, Dadansoddwr Systemau gyda Legal & General, i fwrdd NoFit State Circus yn 2006. Roedd y syrcas wedi tyfu o sefydliad celfyddydau i’r gymuned i syrcas broffesiynol o’r radd flaenaf y mae ei gweledigaeth greadigol a’i llwyddiant artistig yn ymestyn ymhell y tu hwnt i’w craffter busnes a’i harbenigedd ariannol nes ei bod yn wynebu methdaliad posibl. Yn aelod ymroddedig o’r bwrdd, chwaraeodd Paul ran ganolog wrth drawsnewid y strwythur corfforaethol, gan helpu i sefydlu strategaethau a systemau cynaliadwy. O ganlyniad, gallodd y cwmni ei droi ei hun o gwmpas a hynny o fewn ychydig fisoedd, ac erbyn hyn mae’n gwmni ffyniannus sy’n cyflogi 9 o weithwyr parhaol a llawer o weithwyr llawrydd. Penodwyd Paul yn Gadeirydd NoFit State yn 2008 ac mae’n dal i chwarae rôl ganolog yn llwyddiant a datblygiad parhaus y sefydliad.

Mae C&B Cymru wedi darparu cymorth enfawr a helaeth dros flynyddoedd lawer. Nid gormodiaith yw dweud bod y berthynas wedi cael effaith drawsnewidiol. O gefnogi datblygiad y cwmni trwy Board Bank i ddarparu hyfforddiant a rhwydweithio, i’n cyflwyno i ddarpar bartneriaid busnes, i ddarparu arian cyfatebol ar gyfer nawdd a oedd wedi’i sicrhau, mae C&B Cymru wedi rhoi cymorth uniongyrchol i NoFit State i dyfu ac i ffynnu. Mae’r sgiliau a’r persbectif y mae C&B Cymru’n dod â nhw i’r celfyddydau yng Nghymru’n unigryw ac yn hynod werthfawr. Gobeithiaf y byddant yn gallu parhau i chwarae’r rôl bwysig hon am flynyddoedd lawer i ddod.

Alison Woods, Cyfarwyddwr Gweithredol, NoFit State Circus

rhagor o astudiaethau achos