Astudiaethau Achos

PIPPINS DESIGNS A CHYMDEITHAS BÊL-DROED CYMRU

Yn noddwr am y tro cyntaf, aeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru’n bartner i Pippins Designs i ymgysylltu â phobl ifainc anabl trwy’r celfyddydau gweledol bob tro y bydd tîm pêl-droed Cymru’n chwarae yng Nghaerdydd, Abertawe neu Lanelli. Mae’r Gymdeithas hefyd yn defnyddio’r prosiect i broffilio Academi Bêl-droed newydd Cymru sy’n agor yn 2012. Mae 500 o bobl ifainc anabl rhwng 11-18 oed o dde a gorllewin Cymru wedi cymryd rhan hyd yn hyn, gan fynychu’r canolfannau i gwrdd ag arwyr o’r byd chwaraeon a phaentio eu portreadau. Bu Celf & Phlant Cymru yn helpu i ariannu deunyddiau a chludiant. Roedd Cymdeithas Bêl-droed Cymru cymaint wrth ei bodd â’r prosiect hyd nes iddi gadarnhau ei chefnogaeth barhaus iddo tan ddiwedd 2014.

rhagor o astudiaethau achos