Astudiaethau Achos

MACHYNLLETH COMEDY FESTIVAL

Dechreuodd Paula weithio â’r ŵyl gomedi ym mis Ebrill 2010. Y nod ar ddechrau’r lleoliad mentora oedd rhoi i drefnydd yr ŵyl, Henry, ffocws manwl trwy ganolbwyntio ar feysydd comedi penodol sy’n cael eu cynnwys yn yr ŵyl a’i datblygiad amgylcheddol a chynaliadwy yn y dyfodol. Daeth yn amlwg yn ystod yr ychydig fisoedd cyntaf fod angen ystyried amcan newydd – proffesiynoleiddio’r sefydliad a’i redeg fel busnes. Mae’r lleoliad mentora wedi mynd â’r ŵyl o nerth i nerth ac mae bellach yn ei thrydedd flwyddyn. Mae cynllun busnes gweithredol yn ei le ac mae wedi’i sefydlu bellach fel cwmni cyfyngedig i fynd â hi yn ei flaen i’r dyfodol. Mae’r berthynas hefyd wedi cyflwyno West Coast Energy i ffurf amgen ar gelfyddyd, ac mae partneriaeth fusnes wedi’i ffurfio i’w galluogi i gefnogi’r ŵyl a chyrraedd eu hamcanion busnes eu hunain sy’n seiliedig ar y gymuned a’r amgylchedd. Mae’r berthynas yn parhau.

'O’m safbwynt i fel rhywun sy’n gweithio ym myd busnes, mae wedi estyn ein cymorth i ardal wahanol yng ngogledd Cymru ac wedi ein helpu i ehangu ein cylch gwaith o ran nawdd busnes i gynnwys menter gymunedol broffesiynol sydd ag ethos amgylcheddol tebyg. Drwy Arts & Business Cymru rydym wedi cael ein cyflwyno i syniad gwych a nosweithiau comedi ffantastig.' Paula Jewson

'Oherwydd ein diffyg profiad ym myd busnes, nid oes unrhyw ffordd y basa’r hyder gynnon ni i fynd â’r ŵyl rhagddi yn y ffordd rydyn ni wedi’i wneud yn ystod y 2 flynedd diwethaf heb y gefnogaeth yma. Erbyn hyn mae’r ŵyl yn fwy proffesiynol o lawer o ganlyniad uniongyrchol i’r fentoriaeth.' Henry Widdecombe

rhagor o astudiaethau achos