Astudiaethau Achos

HYFFORDDIANT CREADIGOL ACT NOW A VALERO

Bu C&B Cymru wrthi’n broceru prosiect hyfforddiant sy’n seiliedig ar y celfyddydau am y tro cyntaf i burfa olew Valero yn Noc Penfro. Dyma symudiad mentrus newydd i’r cwmni. Bu Hyfforddiant Creadigol Act Now yn gweithio â 30 o oruchwylwyr ar brosiect peilot sy’n defnyddio technegau drama i ddatblygu sgiliau wrth gyfleu negeseuon iechyd a diogelwch allweddol yn fewnol. Roedd y bartneriaeth gychwynnol mor llwyddiannus nes bod Act Now bellach wedi cwblhau ei ail gyfnod o hyfforddiant a fu’n ymgysylltu â 150 o aelodau eraill o staff y burfa.

Mae’r budd wedi’i deimlo’n uniongyrchol gan y gweithwyr a gymerodd ran: gwell hyder ac effeithiolrwydd wrth gyflwyno negeseuon diogelwch ac mae hyn yn ei dro wedi gwella perfformiad gweithredol. Fel y dywedodd un cyfranogwr, Ar ôl 20 mlynedd yn y diwydiant, ac yn oruchwyliwr dros y 10 mlynedd diwethaf, dyma’r cwrs hyfforddiant mwyaf cofiadwy ac addysgiadol – ac angenrheidiol i’r holl oruchwylwyr, hen a newydd.

rhagor o astudiaethau achos