Astudiaethau Achos

FFOTOGRAFFIAETH KATY MORGAN A PENINSULA HOME IMPROVEMENTS

Cefnogwr hirhoedlog i’r celfyddydau yw cwmni teuluol Peninsula Home Improvements. Roedd sawl nod i’w bartneriaeth â Ffotograffiaeth Katy Morgan – codi proffil, gwella amgylchedd y gweithle ac ysgogi a datblygu gweithwyr. Comisiynwyd Kay a’r artist John Butland Morgan gan Peninsula i gydweithio â staff ar osod cynhyrchion y cwmni mewn mannau anarferol a thynnu lluniau ohonynt. Er gwaethaf amheuon y gosodwyr ar y dechrau, llwyddodd y prosiect y tu hwnt i bob disgwyl a’r canlyniad oedd arddangosfa o luniau cofiadwy sydd i’w gweld yn ystafell arddangos y busnes.

Gwelodd y busnes ei fod yn elwa mewn sawl ffordd o ganlyniad uniongyrchol i’r bartneriaeth o ran gwerthiant uniongyrchol, brandio’r cwmni ag ysgogiad a datblygiad y staff, fel a ganlyn:

  • Arweiniodd sylw yn y wasg at gysylltiadau newydd o ran gwerthiant. Yn ôl un cwsmer, “Mi welais y darn yma am Peninsula yn y papur lleol, a meddyliais waw! Dyna’r math o gwmni dw i am wneud busnes â nhw”.
  • Bu’r arddangosfa’n destun siarad gwerthfawr i gwsmeriaid, cyflenwyr a rhwydweithiau eraill. Cafodd y prosiect effaith gadarnhaol ar frand Peninsula fel un sy’n greadigol ac yn wahanol i safon y cystadleuwyr yn yr ardal. Hefyd, drwy arddangosfa’r staff, gwelwyd ymrwymiad y cwmni i’w weithwyr sydd yn aml yn werth a all fod yn anodd ei gyfleu’n uniongyrchol ac yn effeithiol.
  • Dyma’r tro cyntaf i Peninsula arddangos celf yn y gweithle. Ymysg adborth y staff cafwyd: “Dw i wrth fy modd â’r arddangosfa. Mae’n fy atgoffa bob dydd ein bod yn sefydliad hynod broffesiynol a bod gynnon ni syniadau da a chynhyrchion uchel eu safon” a “Dw i’n eitha hoffi gweld fy llun o gwmpas y lle a dweud y gwir! Dyma fi’n gweithio ar rywbeth a oedd yn drafferthus iawn i’w gael i edrych yn dda! Dw i’n falch ohonyn nhw!”
  • Daliodd y partneriaid ati’n ddyfal ar ôl rhyw gyndynrwydd ar y dechrau o du’r ffitwyr i gymryd rhan. Fe’u gwahoddwyd gan yr artistiaid i ddewis cynhyrchion a lleoliadau ar gyfer y prosiect a buont yn hollol broffesiynol a hygyrch yn ystod y gwaith ar ei hyd. Roedd hyn yn ysgogi’r gweithwyr drwy eu perchenogaeth ar y delweddau canlyniadol a darparodd gyfle datblygu arloesol iddynt. Perodd llawer o’r gosod weithiau iddynt feddwl mewn ffyrdd creadigol ac i ddefnyddio deunyddiau ac offer mewn ffyrdd nad oeddent wedi gwneud erioed o’r blaen. Sylw un cyfranogwr oedd: “Mae wir wedi bod yn agoriad llygaid i ni. Bu’n rhaid i mi feddwl am gynnal y ffrâm â deunyddiau dw i heb eu defnyddio erioed. Roedd gweithio ar wyneb y graig yn newid braf ac yn wahanol. Mi deimlais i’n wirioneddol dda ar ôl hynny”. Gofynnodd y gosodwyr am ddetholiad o’r delweddau a dynnwyd o’r broses i fynd â nhw adre ac i’w rhannu â’u teuluoedd.
rhagor o astudiaethau achos