Astudiaethau Achos

CERDDORFA HALLḖ A SEFYDLIAD GOFAL PARC PENTYWYN

Mae ymrwymiad hirhoedlog gan Barc Pentywyn i wneud y celfyddydau’n rhan annatod o’i fusnes er budd ei breswylwyr a’i staff.

Dechreuodd y bartneriaeth â Cherddorfa Hallé yn 2008. Yn dilyn llwyddiant menter barhaus Pentywyn ar gyfer artist preswyl gweledol, comisiynodd y busnes, gyda chymorth gan C&B Cymru, raglen cerddor preswyl. Mae wedi ychwanegu at werthfawrogiad a phrofiad y cyfranogwyr o gerddoriaeth a’r celfyddydau, sy’n arwain yn uniongyrchol at newidiadau cadarnhaol yn agweddau pobl a fyddai efallai fel arall yn colli eu hawydd am fywyd. Mae’r preswyliad hefyd yn cynnig hyfforddiant staff sy’n galluogi gweithwyr Pentywyn i hwyluso sesiynau cerddoriaeth i’w preswylwyr.

Bu’r bartneriaeth yn llwyddiant ysgubol ac mae ymrwymiad y busnes i’r celfyddydau wedi ymestyn eto yn 2012 gyda phartneriaeth newydd ag Opera Cenedlaethol Cymru.

rhagor o astudiaethau achos