Astudiaethau Achos

THEATRAU SIR GAERFYRDDIN

Richard Thorne yw Rheolwr Adnoddau Dynol Grŵp Admiral. Mae ganddo lawer o sgiliau ond teimlai fod rhai heb eu defnyddio’n ddigonol, yn enwedig ei arbenigedd o ran gofal cwsmeriaid. Ar yr un pryd, roedd Theatrau Sir Gaerfyrddin wedi adnabod angen i ddatblygu tîm ei Swyddfa Docynnau. Roeddent yn amlygu diffyg sylweddol o ran sgiliau a hyder wrth ddelio â chwynion, cwsmeriaid anodd, cau trafodion ac annog cwsmeriaid i wario mwy. Roeddent hefyd yn anwastad yn y ffordd y byddai gwybodaeth am gynyrchiadau’n cael ei dosbarthu.

Bu Richard yn cydweithio’n agos â’r tîm am 6 mis ac roedd y canlyniadau y tu hwnt i bob disgwyl gan gynnwys:

  • Gostyngiad dramatig yn nifer y cwynion gan gwsmeriaid
  • Cynnydd o 65% yn y nifer y bu’n cofrestru am Gardiau Teyrngarwch, yng ngwerthiant talebion theatr a gwerthiant disgownt ar gyfer aml-ddigwyddiadau.
  • Sefydlwyd cyfarfod tîm misol i drafod strategaeth farchnata pob cynhyrchiad
  • Sefydlwyd gwasanaeth tocynnau drwy e-bost sydd wedi bod yn effeithiol iawn wrth werthu tocynnau.

Roedd Richard yn gydymdeimladol, yn ddiplomataidd, yn empathig ac yn broffesiynol. Fe wnaeth imi sylweddoli pa mor hanfodol roedd tîm y swyddfa docynnau i lwyddiant y sefydliad ac nad ydych byth yn rhy hen i ddysgu. Mae hefyd wedi rhoi i ni’r offer a’r wybodaeth i ddatblygu ein hunain ymhellach. Diolch i Richard rydym erbyn hyn yn dîm swyddfa docynnau gwell o lawer. Gweithiwr yn y Swyddfa Docynnau, Theatrau Sir Gaerfyrddin

rhagor o astudiaethau achos