Astudiaethau Achos

ASIANTAETH FFILM CYMRU

Cyfarwyddwr Gweithrediadau yw Dean Langley yn Legal a General. Roedd yn awyddus i gydweithio â sefydliad celfyddydau er mwyn rhannu ei sgiliau trosglwyddadwy ac i gael persbectif busnes gwahanol wrth weithio i sefydliad anfasnachol. Ar yr un pryd roedd Asiantaeth Ffilm Cymru’n cychwyn ar gais i’r Loteri Fawr ac roedd angen cyngor arnynt ar sgiliau rheoli prosiect a chyllidebu.

Gyda chwe wythnos yn unig i gwblhau’r cais ysgrifenedig, gallodd Dean helpu’r Asiantaeth Ffilm i roi prosesau cynllunio yn eu lle a’u hannog i ystyried y cais o safbwynt busnes yn ogystal ag un creadigol. Gydag ymadawiad y rheolwr celfyddydau blaenorol cyn i’r cais gael ei gyflwyno, bu croeso mawr i’r cyngor a’r cymorth a gynigiai Dean. Bu’r sefydliad yn llwyddiannus yn y cais, gan dderbyn £250,000 i roi darpariaeth sinema symudol ar waith ar gyfer cymuned yn y Gymru wledig, gyda hyfforddiant ychwanegol ar gael i aelodau o’r gymuned dros dair blynedd.

O ganlyniad i gydweithio â Dean, magodd y rheolwr celfyddydau presennol fwy o hyder wrth fynd ati i wneud tasgau tebyg yn y dyfodol a chynyddodd ei gymhwysedd wrth drafod ceisiadau ariannu. Cafodd Dean well dealltwriaeth o waith sefydliad anfasnachol ac mae’n awyddus i barhau i gyfrannu lle bo’n bosibl wrth i’r Asiantaeth weithredu’r prosiect tair blynedd hwn.

rhagor o astudiaethau achos