Celf yn y Stiwdios

Celf yn y Stiwdios

Image by Glenn Edwards
Dawns TAN - Llun gan Glenn Edwards

Cynhaliwyd ail ddigwyddiad Celf yn llwyddiannus gan C&B Cymru ar 7 Tachwedd yn Bay Studios, Abertawe. Bu’n cynnig cipolwg cyffrous ar sut y mae safle ffatri segur wedi cael ei drawsnewid i mewn i sylfaen stiwdio ffilm fawr.

Yn ogystal â chael profiad unigryw y tu ôl i'r llenni yng nghartref y gyfres deledu boblogaidd, Da Vinci’s Demons, cafodd gwesteion y pleser o weld perfformiad arbennig gan gwmni Troy Boyz Dawns TAN, sy’n seiliedig ym Maglan. Mae'r cynhyrchiad yn ddehongliad cyfoes bywiog o'r chwedlau Groegaidd hynafol The Iliad gan Homer, yn cynnwys dawnsio stryd, cyfryngau digidol ac offerynnau taro.

Noddir y digwyddiad gan un o aelodau mwyaf newydd C&B Cymru, Tidal Lagoon Swansea Bay. Bu’r busnes hefyd yn defnyddio'r digwyddiad i gyhoeddi y pedwar yn rownd derfynol ei Galwad Agored ar gyfer Comisiynau Diwylliannol Cymru, oedd yn gwahodd cynigion ar gyfer gwaith celf aml-ddisgybledig i gael ei ddall yn, neu ar, Morlyn Llanw Bae Abertawe. Maent yn cynnwys yr artist o Abertawe Owen Griffiths, Côr Orffews Treforys, artist ac awdur Karen Ingham, ynghyd â Tidal Voices sy’n cynnwys Rhys Trimble a Camilla Nelson.

Image by Glenn Edwards
DAWNS TAN - Llun gan Glenn Edwards

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd Pennaeth Ymgysylltiad Tidal Lagoon, Tessa Blazey:

"Rydym wedi ein syfrdanu gan safon y ceisiadau. Mae hon yn fenter gyffrous a fydd, gobeithio, yn arwain at Morlyn Llanw Bae Abertawe yn dod yn gyrchfan diwylliannol sy’n rhaid ei ymweld ag, yn ogystal â morlyn llanw cyntaf y byd. Ymgysylltu artistiaid â phrosiect seilwaith mawr yw un o'r gweledigaethau oedd gennym ar gyfer morlyn llanw Bae Abertawe wrth i ni osod allan ar y daith hon. Mae ein gweld ni yn cymryd y cam cyntaf yma tuag at gwireddu hwn yn wych. "

Meddai Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru:

"Mae Celf yn yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth a'r dyfnder o dalent artistig yng Nghymru, drwy fynd ag ef i leoedd newydd a chynulleidfaoedd newydd ledled Cymru. Rwy'n falch iawn bod Bay Studios wedi caniatáu mynediad i ni i ofod mor drawiadol a chyffrous. Mae'n gwneud ar gyfer digwyddiad gwirioneddol unigryw yr oeddwn yn falch iawn o fod yn rhan ohono. "

Bydd y digwyddiadau Celf yn nesaf yn digwydd ar 4 Rhagfyr yn ôl yn y Senedd ym Mae Caerdydd ac yn Anna’s Welsh Zoo yn Sir Benfro yng Ngwanwyn 2015.