Amdanom Ni

Rôl C&B Cymru yw hyrwyddo, galluogi a datblygu partneriaethau cydfuddiannol rhwng busnes a’r celfyddydau.

Mae'r tîm yn gweithio ledled Cymru gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, o ymarferwyr unigol i sefydliadau cenedlaethol ac â’r sector preifat, o ficrofusnesau drwodd i gorfforaethau rhyngwladol.

Mae i waith C&B Cymru werth profedig yn hinsawdd economaidd gyfredol Cymru. Gellir teimlo ei effaith ar blant, pobl yn y gweithle a chymunedau mawr a mân.

Mae C&B Cymru’n gwybod pan fydd busnes a’r celfyddydau’n cydweithio mewn partneriaeth sy’n wirioneddol gydfuddiannol, mae’r ddau’n dod yn gryfach gyda'n cymdeithas yn elwa ar y canlyniadau mewn ffyrdd pellgyrhaeddol a phendant.

A&B Cymru - Image/Llun Glenn Edwards

Lleoliadau

Caerdydd
16 Stryd Yr Amgueddfa
Caerdydd CF10 3BH
View map
Tel: 029 2030 3023

contactus@aandbcymru.org.uk