Aelodaeth Celfyddydol

Mae gan C&B Cymru fwy na 150 o aelodau celfyddydol ledled Cymru, yn amrywio o artistiaid unigol i gwmnïau cenedlaethol. Mae'r rhwydwaith yn bodoli i gefnogi a datblygu unigolion sy'n dymuno ymgysylltu mewn partneriaethau cydfuddiannol gyda'r sector preifat.

Mae gweithio gyda'r celfyddydau yn canolbwyntio ar ddau brif faes – datblygu incwm a datblygu sgiliau. Yn fyr, mae C&B Cymru yn helpu artistiaid a sefydliadau celfyddydol i sicrhau bod ganddynt y sgiliau a'r adnoddau angenrheidiol nid yn unig i oroesi, ond i ffynnu.

Mae manteision aelodaeth yn cynnwys cyngor, hyfforddiant, rhwydweithio a chyfleoedd arddangos, yn ogystal â mynediad blaenoriaeth i holl rhaglenni a gwasanaethau C&B Cymru. Mae manylion llawn a lefelau prisio yn cael eu cynnwys ar y ffurflen aelodaeth celfyddydau isod.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm ar contactus@aandbcymru.org.uk