Ein Prosiectau
Diogelu at y Dyfodol
Diogelu at y Dyfodol

Mae C&B Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ei fenter Diogelu at y Dyfodol newydd, sydd â’r nod o roi cyfle effeithiol i genhedlaeth newydd gynhwysol o reolwyr celfyddydol ddechrau gyrfa yn y sector creadigol.

darllenwch ymlaen
Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol
Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol

Mae’r rhaglenni datblygiad arloesol hyn ym maes rheoli yn dod â sgiliau a phrofiad busnes i’r celfyddydau wrth ddatblygu rheolwyr o bob lefel o fusnes.

darllenwch ymlaen
Sgiliau i Lwyddo
Sgiliau i Lwyddo

Nod ein gwasanaeth newydd wedi'i deilwra yw darparu sefydliadau celfyddydol gyda’r offer sydd angen arnynt i ddod yn weithredoedd grymus, cynaliadwy a hyderus.

darllenwch ymlaen
Awgrymiadau Defynyddiol COVID-19
Awgrymiadau Defynyddiol COVID-19

Mae cronni gwybodaeth a phrofiad ein haelodau wedi ein galluogi i lunio'r catalog hwn o adnoddau. 

darllenwch ymlaen
Amdanom Ni

Ni yw’r arbenigwyr wrth gynorthwyo busnes a’r celfyddydau i gydweithio ar draws Cymru

Aelodau Celfyddydol

Mae ein haelodau celfyddydau’n amrywio o artistiaid unigol i gwmnïau cenedlaethol

Aelodau Busnes

Mae ein haelodau busnes yn amrywio o unig fasnachwyr i gorfforaethau rhyngwladol

Noddwyr & Chefnogwyr

Rydym yn mwynhau cymorth hanfodol gan amrywiaeth o gyllidwyr a noddwyr

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni